Bereken SG en alcoholgehalte uit Plato (iSpindel)

Gepubliceerd door Robot One op

-- iSpindel alcoholmeter

return {
  on = {
    devices = {
      'ispindel_Gravity',
    },
  },

  execute = function(domoticz, device)

--Bereken de SG en het alcoholgehalte uit de Gravity
    
    GR = tonumber(device.rawData[1])
    NSG = 1+(GR/(258.6-((GR/258.2)*227.1)))
    ALC = tostring((1.090 - NSG) * 135) 
    domoticz.devices('iSpindel_SG').updateCustomSensor(tostring(NSG))
    domoticz.devices('iSpindel_Alcohol').updateCustomSensor(tostring(ALC))

-- Temperatuurregeling. In dit geval gericht op 20 graden Celsius

    temp = tonumber(domoticz.devices('ispindel_Temperatuur').rawData[1]) 
    verwarm = domoticz.devices('Insectenlamp')               -- pas hier de naam van je slimme stekker aan
    
    if (temp < 19.9) then                          -- benedengrens temperatuur
--      verwarm.switchOn()
    elseif (temp > 20) then                         -- bovengrens temperatuur
      verwarm.switchOff()
    end

-- een extraatje voor het debuggen: laat in de Domoticz logfile de temperatuur en status van de verwarming zien

    print ("############################################")
    print ("#")
    print ("# iSpindel: " .. temp .. "C. Verwarmen: " .. verwarm.state)
    print ("#")    
    print ("############################################")
    print ("")

  end
}

Categorieën: