Blinkatest

Gepubliceerd door Robot One op

import board
import digitalio
import busio
 
print("Hello blinka!")
 
# Maak een digitale input
pin = digitalio.DigitalInOut(board.D4)
print("Digital IO ok!")
 
# Maak een I2C device aan
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
print("I2C ok!")
 
# Maak een SPI device aan
spi = busio.SPI(board.SCLK, board.MOSI, board.MISO)
print("SPI ok!")
 
print("done!")
Categorieën: