Open of sluit zonnescherm handmatig

Gepubliceerd door Robot One op

-- dzVents script voor het OPENEN of SLUITEN van het zonnescherm met respectievelijk SwitchA of SwitchB (draadloze schakelaars)
-- Houdt de status bij in variabele zonnescherm_status
-- Vul je eigen IFTTT-key in beide url's in
--

return {
  on = {
      devices = {
            'SwitchA',
            'SwitchB'
           }
  },
  
  execute = function(domoticz, device)

    if (device.name == 'SwitchA') then 
      domoticz.openURL({
        url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/Zonnescherm_open/with/key/aBc0DEFGHIjklmnopQRStuVwxYZA234BcDEfGHijklM'
      })
      domoticz.variables('zonnescherm_status').set("Open")
    else
      domoticz.openURL({
        url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/Zonnescherm_dicht/with/key/aBc0DEFGHIjklmnopQRStuVwxYZA234BcDEfGHijklM'
      })
      domoticz.variables('zonnescherm_status').set("Dicht")
    end
    domoticz.log ("Zonnescherm status" .. zonnescherm_status, domoticz.LOG_INFO)
  end    
}
Categorieën: