Switch debounce

Gepubliceerd door Robot One op

-- Script voor het IN/UITSCHAKELEN van de schemerlamp dmv afstandsbediening inclusief DEBOUNCE
 
return {
  on = {
      devices = {
            'SwitchC'
           },
     },
  
  execute = function(domoticz, device)
      laatste = device.lastUpdate.secondsAgo              -- stel vast wanneer de laatste update van debounceC is geweest 
      local lamp = domoticz.devices('Schemerlamp bij TV')         -- lamp is de lamp die ik hiermee wil schakelen 
      if ((laatste == nil) or (laatste ~=nil) and (laatste > 1)) then   -- alleen als laatste update nooit of langer dan 1 seconde geleden is
        if (lamp.state == 'Off') then                  -- als lamp uit staat dan
          lamp.switchOn()                       -- zet lamp aan
        else                              -- (anders staat de lamp aan en dan
          lamp.switchOff()                      -- zet lamp uit
        end
      end
  end
}
Categorieën: