Blinkatest

Test Blinka lib van Adafruitsudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools

Nu gaan we de de CircuitPython Blinka library installeren voor het besturen van I2C-apparaten zoals de Adafruit servo-hat:

sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install –upgrade setuptools
cd ~
sudo pip3 install –upgrade adafruit-python-shell
wget https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/raspi-blinka.py
sudo python3 raspi-blinka.py