Blinkatest

Test Blinka lib van Adafruitsudo apt update sudo apt upgrade sudo apt-get install python-smbus sudo apt-get install i2c-tools Nu gaan we de de CircuitPython Blinka library installeren voor het besturen van I2C-apparaten zoals de Adafruit servo-hat: sudo apt-get install python3-pip sudo pip3 install --upgrade setuptools cd ~ sudo pip3 install --upgrade adafruit-python-shell wget https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/raspi-blinka.py sudo python3 raspi-blinka.py